Kariera

W związku z rozwojem naszej firmy, poszukujemy aktualnie osób na poniższe stanowiska:

1. Mechanik

Wymagania:
 • wykształcenie min. zawodowe samochodowe
 • minimum 2 - letni staż pracy w zawodzie
 • potwierdzone kwalifikacje zawodowe, samochodów
 • prawo jazdy kat. B
 • dyspozycyjność
Obowiązki:
 • diagnostyka i naprawa systemów elektrycznych i elektronicznych
 • wykonywanie standardowych operacji mechanicznych
Oferujemy:
 • bardzo ciekawą pracę
 • ścieżkę szkoleń specjalistycznych umożliwiających systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • stabilne warunki finansowe uzależnione od indywidualnego wkładu w osiągane wyniki zespołu
 • bardzo dobre warunki socjalne

2. Elektromechanik

Wymagania:
 • wykształcenie min. zawodowe samochodowe
 • minimum 2 - letni staż pracy w zawodzie
 • potwierdzone kwalifikacje zawodowe
 • umiejętność wykonywania komputerowych testów diagnostycznych samochodów
 • prawo jazdy kat. B- dyspozycyjność
Obowiązki:
 • diagnostyka i naprawa systemów elektrycznych i elektronicznych
 • wykonywanie standardowych operacji mechanicznych
Oferujemy:
 • bardzo ciekawą pracę- ścieżkę szkoleń specjalistycznych umożliwiających systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • stabilne warunki finansowe uzależnione od indywidualnego wkładu w osiągane wyniki zespołu
 • bardzo dobre warunki socjalne

3. Pracownik myjni – kosmetyka samochodowa

Miejsce pracy: Gdynia, ul. Morska 491

Podstawowe obowiązki:

 • mycie pojazdów, pranie tapicerki, kosmetyka samochodowa
 • dbałość o estetykę ekspozycji samochodów używanych
 • czynności porządkowe

Wymagania:

 • zaangażowanie, dokładność i odpowiedzialność
 • prawo jazdy kat. B
 • sprawna organizacja czasu pracy
 • zainteresowanie motoryzacją

Oferujemy :

 • wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania oraz  efektów pracy
 • zatrudnienie w formie umowy
 • praca w zespole profesjonalistów
 • warunki pracy dostosowane do wyznaczonych zadań

Dokumenty prosimy składać:

  - drogą elektroniczną na adres e-mail:

  - lub dostarczyć osobiście do siedziby Euro-Car Expert w Gdyni przy ul. Morskiej 491

Email kontaktowy:  

Uwagi:

Jeśli wyraża Pan/Pani wolę nadesłania dokumentów aplikacyjnych zawierających dane osobowe w szerszym zakresie aniżeli wynika to z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy to prosimy o zamieszczenie w nadsyłanych dokumentach zgody na przetwarzanie danych osobowych. Proponujemy stosowanie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  Euro - Car spółka z ograniczoną odpowiedzialnością moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w zakresie szerszym aniżeli jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jednocześnie jestem poinformowany/poinformowana, że ww. zgoda może zostać cofnięta przeze mnie w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem’’.

 

Nota Prawna:

Zgodnie z art. 13 RODO administrator danych, w tym Euro - Car Expert Sp. j. zbierając dane osobowe bezpośrednio od osób których dane dotyczą (czyniąc to jako administrator danych), tj., również od Państwa zobowiązany jest do przekazania tej osobie wszystkich wymaganych i wymienionych w tym przepisie informacji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Obowiązek informacyjny)

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:  Euro–Car Expert A. Dmochowski J. Książek Sp. Jawna (zwana dalej Euro – Car Expert ), z siedzibą w Gdyni przy ul. Morska 491, 81- 002 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000557451.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Euro–Car Expert wyłącznie w celu rekrutacji. W przypadku podania danych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. W wypadku udzielenia ww. zgody podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Dodatkowo przetwarzanie Pani/Pana danych w procesie rekrutacji będzie się odbywać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), a także na podstawie art. 22(1) kodeksu pracy o art. 6 ust. 1 lit c) RODO. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania powyżej określonych celów, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w wypadku niewyrażenia przez Panią/Pana zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu rekrutacji Euro-Car Expert niezwłocznie usunie wszystkie nadesłane przez Panią/Pana dokumenty aplikacyjne. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub przeniesienia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wszelkiej udzielonej Euro-Car Expert zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych Euro - Car Expert przesyłając w formie listownej na adres siedziby Administratora stosowne pismo z dopiskiem „IOD” lub w formie elektronicznej poprzez formularz znajdujący się na stronie http://www.eurocar.pl/selfcontacteurocar/action - Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub pisemnie na adres e-mail.: marketing@eurocar.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.
Przejdź do porównywarki